TIPS TIL Å LASTE ELOFLEX INN I BILEN

Et av de vanligste spørsmålene vi får fra brukerne våre, er om vi har noen tips til hvordan du enkelt kan laste en Eloflex inn i bilen. Svarene er like mange som det er bilmodeller og brukere. Nedenfor har vi imidlertid samlet de fire vanligste tilnærmingene basert på informasjon og tips fra brukerne våre.